rao vat San Diego

Can sang tiem (90k)

Tin đang được hiển thị tại

Tiem dong khách và tip cao. Tiệm rong 8 ghe spa va 9 ban, 1 phong facial và phong an danh cho thọ. Vung Mỹ trang only, gan bien. Mua he rát nhiều khách walking. Santa cruz, california. khu shopping mall, parking rát rong. Vi ly do can move di tiêu bang khác, can ban gap. Thật Long mua, xin vui Long gọi 408 836 0864 hay 408 797 6070. Thanx for reading

Liên hệ -

Ngày đăng - 06:00 09/06/2017

Địa chỉ - Santa Cruz , CA

Lượt xem - 16

Người đăng tin xin lưu ý: Khi rao vặt của Quý khách hết hạn, tin sẽ trở lại thành tin Free không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
Nếu số phone bị khóa: Khách hàng phải dùng số phone khác để đăng trở lại.

- -
rao vat San Diego

Nạp tiền V247

Bạn muốn nạp bao nhiêu?
Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)

Nếu khách hàng gặp khó khăn trả tiền online hoặc muốn trả bằng cách Zelle:

  • 1. Zelle -> 909-999-8247 Name: Phuong Huynh.
  • 2. Số tiền muốn nạp.
  • 3. Ghi chú: số phone muốn nạp.
Xin vui lòng liên lạc 909.999.8247 sau khi chuyển Zelle.
Xem tất cả