rao vat San Diego

Sang Nhuong Tiem Nail

YALDA BEAUTY NAIL BAR - SAN MARCOS - 1,050sqft, Yelp Review 4.6, Hoat-dong hon 16 nam, 6 spas, 2 phong, rent $2,350 tong-cong, $20,000, Chau 760-419-8359

Liên hệ -

Địa chỉ - 1001 W. San Marcos Blvd., San Marcos

Zip code - 92078

Người đăng tin xin lưu ý: Khi rao vặt của Quý khách hết hạn, tin sẽ trở lại thành tin Free không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
Nếu số phone bị khóa: Khách hàng phải dùng số phone khác để đăng trở lại.

- -
rao vat San Diego

Nạp tiền V247

Bạn muốn nạp bao nhiêu?
Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)

Nếu khách hàng gặp khó khăn trả tiền online hoặc muốn trả bằng cách Zelle:

  • 1. Zelle -> 909-999-8247 Name: Phuong Huynh.
  • 2. Số tiền muốn nạp.
  • 3. Ghi chú: số phone muốn nạp.
Xin vui lòng liên lạc 909.999.8247 sau khi chuyển Zelle.
Xem tất cả