rao vat San Diego

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Escondido (HTTL Emmanuel) - The Vietnamese Church of Escondido

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Escondido (HT Emmanuel): Giờ nhóm thờ phượng: Lúc 10:30am, Chúa Nhật hàng tuần tại 1305 Deodar Rd, Escondido, CA 92026. Tel: 760-643-8199. Chúng tôi có giờ nhóm Việt ngữ- Anh ngữ cùng lúc. Xin kính mời Quí vị!

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Escondido (HTTL Emmanuel) - The Vietnamese Church of Escondido

Liên hệ -

Địa chỉ - 1305 Deodar Rd, Escondido

Zip code - 92026

Người đăng tin xin lưu ý: Khi rao vặt của Quý khách hết hạn, tin sẽ trở lại thành tin Free không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
Nếu số phone bị khóa: Khách hàng phải dùng số phone khác để đăng trở lại.

- -
rao vat San Diego

Nạp tiền V247

Bạn muốn nạp bao nhiêu?
Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)

Nếu khách hàng gặp khó khăn trả tiền online hoặc muốn trả bằng cách Zelle:

  • 1. Zelle -> 909-999-8247 Name: Phuong Huynh.
  • 2. Số tiền muốn nạp.
  • 3. Ghi chú: số phone muốn nạp.
Xin vui lòng liên lạc 909.999.8247 sau khi chuyển Zelle.
Số Phone Đẹp

Muốn số dễ nhớ, số đẹp. Hãy liên lạc chúng tôi 832.447.9999 Chúng tôi hiện đang có những số sau: SỐ L...

Nhận đăng tin online cho khách hàng.

Bạn có khó khăn đánh tiếng Việt. Cần đăng rao vặt cho nhiều trang web. Thiếu người quản lý. Phương sẽ ...

rao vat San Diego rao vat San Diego
Xem tất cả