rao vat San Diego

Cần người giúp việc làm nhà hàng Thái Lan

Nhà hàng Thái Lan cần nhiều người phụ giúp bếp, tính tiền, biết nấu đồ ăn Thái, chạy bàn, hoặc làm chuyện lặt vặt. Chủ rất dễ thương và trả tiền hậu. Xin gọi Khánh (858) 397-8179 nếu nói tiếng Việt. Hoặc gọi Patty (619) 992-6781 nếu nói tiếng Anh.

Liên hệ -

Ngày đăng - 12:03 01/13/2022

Zip code - 92130

Lượt xem - 635

Người đăng tin xin lưu ý: Khi rao vặt của Quý khách hết hạn, tin sẽ trở lại thành tin Free không còn nhu cầu sẽ bị xóa hoặc khóa số phone sau nhiều ngày không kích hoạt.
Nếu số phone bị khóa: Khách hàng phải dùng số phone khác để đăng trở lại.

- -
rao vat San Diego

Nạp tiền V247

Bạn muốn nạp bao nhiêu?
Số điện thoại cần nạp (Ví dụ: 2819889188)

Nếu khách hàng gặp khó khăn trả tiền online hoặc muốn trả bằng cách Zelle:

  • 1. Zelle -> 909-999-8247 Name: Phuong Huynh.
  • 2. Số tiền muốn nạp.
  • 3. Ghi chú: số phone muốn nạp.
Xin vui lòng liên lạc 909.999.8247 sau khi chuyển Zelle.
Xem tất cả